Friday, 22 March 2013

EAST AFRICAN ANTHEM

EAC Anthem in Kiswahili
                          
Verse 1
                                        
Ee Mungu twaomba ulinde                             
Jumuiya Afrika Mashariki                              
Tuwezeshe kuishi kwa amani                          
Tutimize na malengo yetu.                             

Chorus                                                

Jumiya Yetu sote tuilende                              
Tuwajibike tuimarike
Umoja wetu ni nguzo yetu                                 
Idumu Jumuiya yetu.                                   
                                                                     
Verse 2
                                                             
Uzalendo pia mshikamano
Viwe msingi wa Umoja wetu                         
Natulinde Uhuru na Amani                           
Mila zetu Na desturi zetu.                              
                                                                       
Verse 3                                                          
                                                                       .
Viwandani na hata mashambani
Tufanye kazi sote kwa makini             
Tujitoe kwa hali na mali
Tuijenge Jumuiya bora.                                                                              
                   
No comments:

Post a Comment